UMEnok1

勝敗 対戦相手 変動 マップ 所属 日時
勝利 Orihalcon(1764) 2178(+10) Fox Hunting Kresty 2018-07-27 00:22
勝利 ホモと野獣(1731) 2168(+10) Airplane Kresty 2018-07-26 23:44
敗北 ホモと野獣(1708) 2158(-23) StoneTemple Kresty 2018-07-26 23:23
勝利 からだにぴーす(1759) 2181(+11) Fox Hunting Kresty 2018-07-26 23:07
勝利 Heldin(1604) 2170(+5) Aslan Kresty 2018-07-26 22:44
勝利 ホモと野獣(1756) 2165(+12) Airplane Kresty 2018-07-18 01:19
敗北 ホモと野獣(1734) 2153(-22) Aslan Kresty 2018-07-18 00:55
勝利 からだにぴーす(1706) 2175(+10) India Kresty 2018-07-18 00:32
勝利 Groovy(1673) 2165(+9) StoneTemple Kresty 2018-07-17 23:09
勝利 Groovy(1682) 2156(+9) India Kresty 2018-07-17 22:49
敗北 Orihalcon(1856) 2147(-18) Fox Hunting Kresty 2018-07-15 21:19
勝利 Zeeruch(1635) 2165(+6) StoneTemple Kresty 2018-07-15 19:13
敗北 AmaZe(1706) 2159(-25) Aslan Kresty 2018-07-15 18:25
勝利 Sinhalite(1484) 2184(+1) Airplane Kresty 2018-07-15 17:17
敗北 分からせに来た(1791) 2183(-22) Fox Hunting Kresty 2018-07-14 21:20
敗北 Heldin(1728) 2205(-26) India Kresty 2018-07-14 20:55
勝利 コアタイム(2000) 2231(+18) Airplane Kresty 2018-07-14 19:19
敗北 iXyNeD(1874) 2213(-20) StoneTemple Kresty 2018-07-14 18:44
勝利 Heldin(1830) 2233(+11) Airplane Kresty 2018-07-14 18:19
勝利 狼さん私をたべないで(1636) 2222(+3) Airplane Kresty 2018-07-14 17:17