PHANTASMA⋆

勝敗 対戦相手 変動 マップ 所属 日時
勝利 んまっつぁちょぎっ(1379) 1388(+18) Aslan AVA特殊精鋭部隊 2018-03-25 03:55
敗北 森のふくろぅ(1488) 1370(-10) StoneTemple AVA特殊精鋭部隊 2018-03-25 03:21
敗北 モルモット隊(1500) 1380 Cannon AVA特殊精鋭部隊 2018-03-25 02:44
敗北 Xtage(1500) 1380(-8) Dual Sight AVA特殊精鋭部隊 2018-03-25 02:27
敗北 qJuggleRp(1390) 1388(-15) Fox Hunting AVA特殊精鋭部隊 2018-03-25 02:10
敗北 敵将討ち取ったりぃ(1447) 1403(-13) Hammer Blow AVA特殊精鋭部隊 2018-03-25 01:51
敗北 gullfaxi(1433) 1416(-14) Aslan AVA特殊精鋭部隊 2018-03-25 01:37
敗北 Madbreak(1487) 1430(-13) India AVA特殊精鋭部隊 2018-03-22 00:43
敗北 popsence(1631) 1443(-9) Dual Sight AVA特殊精鋭部隊 2018-03-21 00:06
勝利 チビッカーズ(1474) 1452(+14) Hammer Blow AVA特殊精鋭部隊 2018-03-19 23:25
勝利 Bratpfanne(1537) 1438(+18) Fox Hunting AVA特殊精鋭部隊 2018-03-19 23:06
敗北 Bullets V(1500) 1420 Aslan AVA特殊精鋭部隊 2018-03-19 22:43
敗北 NewCentury(1502) 1420 StoneTemple AVA特殊精鋭部隊 2018-03-17 23:45
敗北 ReSt4rt(1429) 1420(-11) Aslan AVA特殊精鋭部隊 2018-03-17 23:33
敗北 ふくしまどらごん(1517) 1431(-13) Aslan AVA特殊精鋭部隊 2018-03-17 02:19
勝利 Wonderlqnd(1409) 1444(+15) Dual Sight AVA特殊精鋭部隊 2018-03-17 01:40
勝利 ヨーグレット(1393) 1429(+17) India AVA特殊精鋭部隊 2018-03-15 22:57
敗北 VONDZ(1543) 1412(-10) Cannon AVA特殊精鋭部隊 2018-03-15 22:37
敗北 Jeal0usyEX(1535) 1422(-10) Fox Hunting AVA特殊精鋭部隊 2018-03-15 22:25
敗北 Jeal0usyEX(1509) 1432(-11) Hammer Blow AVA特殊精鋭部隊 2018-03-15 22:08